achtergrond rood.jpg
Kunsthumaniora Brugge logo 2016.png

veelgestelde vragen

 

● Inschrijvingen

 
 

Ik wil mijn dochter/zoon inschrijven in de school. Hoe doe ik dit?

U kunt telefonisch, via e-mail of via de website registreren voor inschrijving. Wij contacteren u dan om de inschrijving van op afstand in orde te brengen. Wanneer de inschrijving bevestigd is en uw dochter/zoon kan starten (niet op de wachtlijst), wordt u uitgenodigd voor een onthaalgesprek conform de veiligheidsmaatregelen. Het tijdstip van de registratie (telefonisch, via mail of het online contactformulier) bepaalt de volgorde op het inschrijfregister.  https://www.kunsthumaniorabrugge.be/inschrijven-2022-2023

● Algemeen

schema richtingen modernisering.png
schema richtingen3.png

Waar staan al die afkortingen voor?

·        ABA: Artistiek Beeldend Atelier

·        ABK: Architecturale en Binnenhuiskunst

·        AO: Artistieke Opleiding

·        AV of AVIVO: Audiovisuele Vorming

·        BAK: Beeldende en Architecturale Kunsten

·        CMD: Crossmedia Design

·        HD: Hedendaagse Dans 

·        WKD: WoordKunst Drama


Op 1 september 2021 gaat de modernisering van de 2de graad van start. De matrix met nieuwe studierichtingen wordt progressief ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad. 

Nieuwe richtingen vanaf schooljaar 2021-2022

·        3ABK: 3 Architecturale en Beeldende Kunsten

·        3BAV: 3 Beeldende en Audiovisuele Vorming

·        3DEX: 3 Design & Expo

Wat na KSO? Moet je verder studeren?

 

Op de website en in onze brochures vind je per richting de doorstroommogelijkheden naar hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt. In principe is het de bedoeling dat je na een opleiding op de Kunsthumaniora Brugge verder studeert. Al onze richtingen zijn immers algemeen vormend, d.w.z. ze bereiden je voor op hoger (kunst)onderwijs. Alleen de nieuwe richting Design & Expo, die opstart in het 3de jaar, heeft een arbeidsfinaliteit. Dit betekent dat je in principe na het secundair onderwijs aan het werk gaat.
 

Wat kan mijn zoon/dochter studeren nadat hij/zij is afgestudeerd aan de Kunsthumaniora Brugge?

Na de Kunsthumaniora Brugge kan je zowel kiezen voor algemeen hoger onderwijs, als voor hoger kunstonderwijs, (zowel professionele als academische bachelor). Op de website en in onze brochures vind je per richting de doorstroommogelijkheden naar hoger onderwijs. (onder ‘Jouw toekomst’). 

 

Hoe laat begint en eindigt de school?

Leerlingen moeten om 8.25u. op school aanwezig zijn. De lessen beginnen om 8.30u. en eindigen om 16.30u. Voor de eerste graad eindigen de lessen om 15.40u. Op woensdag eindigen we om 12.00u.

 

Mijn kind heeft dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD … Wat zijn de REDICODI-maatregelen op school?

Enerzijds zijn er de klassieke, algemene, compenserende maatregelen (aanpassing van het aantal vragen op toetsen, gebruik van formularium, rekentoestel, het niet aanrekenen van schrijffouten in sommige gevallen, enz.). Anderzijds kunnen er ook individuele maatregelen genomen worden. De vraag naar individuele maatregelen deelt u mee tijdens het onthaalgesprek. De zorgleerkracht contacteert u dan om te bespreken wat mogelijk is. 
 

Mijn zoon/dochter is een zorgleerling. Wordt daar rekening mee gehouden?

Ja, we hebben een uitgebreid zorgbeleid op school. Bij het onthaalgesprek wordt genoteerd welke leerproblemen uw zoon/dochter heeft. Voor een heel aantal leerproblemen is er een verhoogd zorgaanbod. Zijn er echt specifieke vragen die niet in ons zorgbeleid opgenomen zijn, dan kunt u steeds terecht bij de zorgcoördinator.

 

Zijn de richtingen op de Kunsthumaniora Brugge ASO, TSO of BSO? 

De richtingen zijn allemaal KSO, kunst secundair onderwijs. Dat is een aparte onderwijsvorm naast ASO,TSO en BSO. Qua moeilijkheidsgraad kan KSO situeren tussen ASO en TSO, maar het hangt ook van de richting af. Sommige richtingen zijn theoretischer, andere hebben meer praktische vakken. Met de modernisering van het secundair onderwijs zijn het in het 3de jaar richtingen in de 3 finaliteiten: doorstroomfinaliteit (ASO), dubbele finaliteit (TSO) en arbeidsfinaliteit (BSO).

Wanneer kan ik de school bezichtigen?

Hiervoor neemt u best telefonisch contact op met de school, zodat we conform de veiligheidsmaatregelen een afspraak kunnen vastleggen. 

Welke vakken krijgen de leerlingen op deze school?

KSO is algemeen vormend. Dit wil zeggen dat je naast de kunstvakken ook algemene vakken (als Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde...) krijgt. Op onze website onder ‘studiekeuze’ vind je bij elke afdeling de lessentabel terug die aangeeft welke vakken je krijgt en hoeveel uren.

 

Is de school makkelijk bereikbaar met de trein of bus?

Door de centrale ligging is de Kunsthumaniora Brugge makkelijk te bereiken vanuit alle randgemeenten. Diverse bushaltes liggen in de nabijheid van de school. Het station van Brugge ligt op 10 minuten stappen van de school. De school is trouwens niet alleen bereikbaar via de Katelijnestraat, maar ook via de Noordstraat. Voor verdere inlichtingen in verband

met busregelingen en opstapplaatsen kan je steeds op ons secretariaat terecht.
 

Kan mijn kind op internaat?

Er is geen internaat op de campus. Wel werkt onze school samen met verschillende internaten. Op die manier kunt u een internaat kiezen dat bij uw zoon/dochter past. Meer info over de internaten waar we mee samen werken kunt u verkrijgen op volgende websites:

 

Internaat De Zwaan- jongens & meisjes - www.ktabrugge.be/nl/dezwaan

Internaat Sint-Jan- meisjes + peda voor meisjes - www.hipsintjan.be

Internaat Palaestra- jongens & meisjes - www.internaatpalaestra.be

Internaat VTI- jongens 1ste, 2de en 3de graad - www.vtibrugge.be

Sint - Leo Hemelsdaeleinternaten - https://internaten.slhd.be/

           Vestiging St Leo - Jongens en meisjes van de 1ste en 2de graad 

           Vesting Huys ten Nazarette -jongens en meisjes 3de graad

Internaat Brugge Educa(VHSI)- jongens - http://internaatbrugge.be/

 

Is er een mogelijkheid om op school te studeren na school?

Ja, dat kan. De school biedt de mogelijkheid tot begeleide avondstudie met aanwezigheid op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40u. tot 16.30u. voor de 1ste graad. Tijdens de examens is er de mogelijkheid om in de namiddag op school te studeren.

 

Worden er uitstappen/buitenlandse reizen… gedaan?

Ja. De daguitstappen worden voorbereid in de verschillende lessen. 
Ook wordt er per jaar een meerdaagse (buitenlandse) studiereis gepland, o.a. naar Parijs, Amsterdam Londen, Berlijn of Venetië. Er wordt steeds gekeken naar een stad waar de verhouding aanbod/kostprijs optimaal is. 
In deze coronatijden is het echter afwachten of deze reizen in de nabije toekomst nog kunnen doorgaan.

● Vooropleiding

 

Kan mijn zoon/dochter vanuit het BSO instromen?

Dat kan, mits toelating van de klassenraad en hetzelfde jaar moet opnieuw gedaan worden. Meer info over de voorwaarden kan je via het secretariaat bekomen. 
Het is niet evident, omdat er toch nog wel een stevig niveau van algemene vakken is, maar vooral ook omdat er van de leerling heel wat inzet na school wordt gevraagd. De leerling moet niet alleen huistaken maken en studeren voor de algemene vakken, maar ook materiaal zoeken, opdrachten voorbereiden en afwerken voor de kunstvakken. Als je niet bereid bent om na school nog te werken voor school, heeft een richting in het KSO weinig zin.

 

Mijn zoon/dochter heeft een B-attest gehaald. Kan hij/zij starten in het volgend schooljaar bij de Kunsthumaniora Brugge?

Dat hangt af van de clausulering bij het B-attest (zoals vermeld op het eindrapport). Wij bekijken dit graag voor u.
 

Moet je slagen voor een toelatingsproef om te kunnen starten?

Voor het 3de, 4de en 5de jaar Hedendaagse Dans en het 4de en 5de jaar Woordkunst Drama is een bindende toelatingsproef. Dit betekent dat je voor deze proef moet slagen, om de studies te aan te vatten.


Voor het 3de jaar Woordkunst Drama vragen we deel te nemen aan een oriëntatieproef/Workshop. Deze oriëntatieproef laat leerlingen kennis maken met de verschillende disciplines om een beter beeld te krijgen van deze richting. Daarnaast geven leerkrachten ook hun advies bij deze studiekeuze.

 

Meer info over deze proeven vind je bij ‘Praktische info’.
 

Moet mijn zoon/dochter kunnen tekenen vooraleer ze naar deze school gaat?

Neen. Het is mooi meegenomen, maar het is geen vereiste. Leerlingen komen naar school om te leren! Het is vooral belangrijk dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent! En, oefening baart kunst!

 

● Richtingen

Wat is het verschil in kunstvakken tussen de richting Crossmedia Design (CMD) en Artistiek Beeldend Atelier (ABA) in de 3de graad?

Bij CMD vertrek je vanuit een opdrachtgever, je creatie heeft een functie of doel. 
Bij ABA haal je de inspiratie uit jezelf. Je gedachten en emoties zet je om in een visie/concept waaruit je creatie voortvloeit. 
In CMD zijn er 2 opties, namelijk Digitaal design/Foto of Illustratie/Animatie. Neem zeker een kijkje op onze
website voor meer informatie.

 

Welke vakken krijg je in Woordkunst Drama (WKD)?

Enerzijds krijg je algemene vakken (als wiskunde, aardrijkskunde, Frans...), waarbij de talen een belangrijke plaats innemen (Nederlands, Frans, Engels en in de 3de graad ook Duits). Anderzijds krijg je kunstvakken: dramatische expressie, verbale vorming, zang, creatief musiceren, koorzang, hedendaagse dans, …. Het precieze aantal uren vind je terug in de lessentabel van de betreffende studierichting. 

 

● Kosten

Mijn kind wil AVIVO/ ADB doen. Moeten we (meteen) een camera kopen?

Er wordt gevraagd een camera aan te kopen. Meer informatie over welk toestel en de kostprijs, kan je via het secretariaat verkrijgen of in het schoolreglement terugvinden. 

Hoeveel kost het om te studeren in de Kunsthumaniora?

Dit is afhankelijk van de richting, meer informatie kan je krijgen op het secretariaat of via het schoolreglement onder ‘Praktische info’ op onze website.
 

Kan ik gespreid betalen?

Ja, de school werkt sowieso met maandelijkse betalingsschijven.
 

Kan ik boeken huren?

Ja en neen. Sommige boeken zijn leerwerkboeken, waarin geschreven wordt en die je dus niet kan huren. Andere boeken kunnen wel gehuurd worden. We werken via Studieshop.